19 White Croprop (Áo Lưới Trắng - Tặng Kèm Áo Dây) // 19 DEGREES