1000 điểm / Lượt quay

Sorry, your browser doesn't support canvas.
Please try another.

Vui lòng: ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG:
  • - GIẢI ĐẶT BIỆT: Apple AirPod
  • - Cơ hội trúng Apple Watch Series 3 với mã tham dự chương trình Lucky Draw 2
  • - Coupon 10,000đ cho đơn hàng từ 150,000đ
  • - Coupon 20,000đ cho đơn hàng từ 250,000đ
  • - Coupon 50,000đ cho đơn hàng từ 500,000đ (cho sản phẩm nguyên giá)
QUAY THỬ

* Lưu ý:
- Chương trình CHỈ áp dụng cho khách hàng thành viên của Dosiin. Vui lòng đăng nhập để tham gia.
- Khách hàng sử dụng 1000 Điểm Dosiin cho mỗi lượt quay.
- Các giải thưởng là Coupon/ Vé tham dự Lucky Draw 2 sẽ được gửi đến mục "Ưu đãi của bạn" trong tài khoản của khách hàng thành viên.
- Đối vơi khách hàng trúng giải đặc biệt của chương trình: Dosiin sẽ chủ động liên hệ thông qua Email và Số điện thoại để trao thưởng

Xin chúc mừng bạn, năm mới lộc về với  .

Đóng