Cái tên ‘ASSENSE’ được ra đời vào năm 2016 bởi những cá nhân cùng chung lý tưởng, muốn mang đến những sản phẩm chứa đựng sự tỉ mỉ, hoàn thiện, bên cạnh chất liệu tạo cảm giác đặc trưng – vải bố. 

... Xem thêm
  1. [ANCHOI20 - 5%] Giảm tối đa 20k
  2. [ANCHOI30 - 30K] Giảm tối đa 30k
  3. [DOSI_NEW_MEMBER -5%] Áp dụng cho thành viên mới