B.S.T là một Local Brand với mong muốn tạo ra những sản phẩm tốt và chất lượng nhất để phục vụ mọi người về thời trang . Dấu chấm ở tên Logo chỉ là tạo sự khác biệt, ý nghĩa Logo là viết tắt của chữ '' Bộ Sưu Tập ''  ngoài ra còn có ý nghĩa khác sẽ bật mí sau ... ^^

 
... Xem thêm