Binz Chiều Lòng Fan, Mở Bán Merchandise BIGCITY Số Lượng Giới Hạn