Burning Tee - Dosi-in.com
THE MADE

Burning Tee

220,000 440,000
- 50%
Mô tả :
- Cotton cao cấp và phương pháp in Plastisol

[DOSIIN APP 30%]

Từ ngày 16/04/2021 đên 31/05/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Chỉ Áp dụng trên App Dosi-in

- Số lượng mã có hạn

[FREESHIP APP]

Từ ngày 16/04/2021 đên 31/05/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Chỉ Áp dụng trên App Dosi-in

- Áp dụng cho các đơn hàng từ 200K

THE MADE Size Chart

Thông tin chưa cập nhật

dosiin-the-made-burning-tee-100949100949

dosiin-the-made-burning-tee-100950100950

dosiin-the-made-burning-tee-100951100951

dosiin-the-made-burning-tee-100952100952

dosiin-the-made-burning-tee-100953100953

THE MADE Size Chart

Thông tin chưa cập nhật