Các Hạn Chế Về Thời Gian Và Phạm Vi địa Lý

Hạn chế về thời gian và phạm vi địa lý

Giới hạn thời gian giao hàng:

• Thứ bảy: Hầu hết không giao hàng trong ngày thứ 7 và việc giao hàng còn phụ thuộc vào nhà sản xuất (của thương hiệu)

• Chủ nhật và ngày lễ: Các đơn hàng sẽ được chuyển đến đơn vị chuyển phát sau khi nhận được xác nhận trong ngày làm việc tiếp theo.

Giới hạn phạm vi địa lý:

Việc giao hàng được thực hiện trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Dosiin hiện tại vẫn chưa mở rộng chính sách giao hàng ra nước ngoài. Dosiin sẽ sớm thông báo đến quý khách khi chính sách giao hàng ra nước ngoài được áp dụng.

Gắn thẻ