GIỎ HÀNG

Bạn chưa có sản phẩm nào trong Giỏ Hàng.

CAVALIERS CLOTHING

CAVALIERS NEON HOODIE

550,000
+

[DOSI_NEW_MEMBER]

Mã giám giá cho thành viên mới.
Copy

[NOELCOMMING - 25K]

Từ ngày 02/12/2020 đên 09/12/2020
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Cho đơn hàng từ 350K trở lên cho mỗi Nhà Cung Cấp

[MUADOMOI - 10K]

Từ ngày 02/12/2020 đên 09/12/2020
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Cho đơn hàng từ 250K trở lên cho mỗi Nhà Cung Cấp

CAVALIERS CLOTHING Size Chart

Size Vòng ngực (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
       
       
M  FREE 1M50 - 1M60 40KG - 55KG 
L FREE 1M65 - 1M75 55KG -75KG
       
       
       

 

 

dosiin-cavaliers-clothing-cavaliers-neon

dosiin-cavaliers-clothing-cavaliers-neon

dosiin-cavaliers-clothing-cavaliers-neon

 

CAVALIERS CLOTHING Size Chart

Size Vòng ngực (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
       
       
M  FREE 1M50 - 1M60 40KG - 55KG 
L FREE 1M65 - 1M75 55KG -75KG