Chính Sách Bảo Hành Sản Phẩm

Chính sách bảo hành sản phẩm

Chính sách bảo hành

a) Đối với sản phẩm do Đối tác cung cấp trên dosi-in.com:

– Đối tác có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm.

– Khách hàng luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp sản phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với sản phẩm cố định sử dụng tại nhà.

– Khách hàng có quyền khiếu nại, khiếu kiện Đối tác trong trường hợp Đối tác từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

– Dosi-in.com khuyến cáo Khách hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với sản phẩm có dự định mua. Dosi-in.com không phải là bên chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành sản phẩm của Đối tác trên dosi-in.com. Trong trường hợp Khách hàng cần hỗ trợ hay khiếu nại, bộ phận chăm sóc Khách hàng của dosi-in.com là Dosiin Care sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi với Đối tác. Dosi-in.com sẽ nỗ lực hỗ trợ Khách hàng trong khả năng cho phép để sản phẩm của Đối tác được bảo hành theo chế độ của Nhà sản xuất.

b) Đối với các voucher khuyến mại, chính sách bảo hành/đổi trả (nếu có) được quy định rõ trên từng voucher và sẽ do Đối tác chịu trách nhiệm thực hiện.

Các sản phẩm mua tại dosi-in.com được bảo hành khi:

– Còn thời hạn bảo hành (dựa trên tem/phiếu bảo hành/hoặc thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử).

– Còn tem/phiếu bảo hành.

– Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật

Khi có nhu cầu bảo hành sản phẩm, Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của hãng tại địa phương (nếu có). Trường hợp Khách hàng ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc có bất tiện khác không thể đến bảo hành trực tiếp, Khách hàng có thể gửi sản phẩm về dosi-in.com, dosi-in.com sẽ hỗ trợ gửi sản phẩm đi bảo hành.

Gắn thẻ