Chính Sách đổi Trả Hàng

Chính sách đổi trả hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TẠI DOSIIN

THỜI GIAN

SẢN PHẨM LỖI (TỪ PHÍA NHÀ CUNG CẤP)

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI

02 ngày kể từ ngày nhận hàng

Hỗ trợ đổi/trả
Dosiin trả phí vận chuyển

Hỗ trợ đổi/trả
Khách hàng trả phí vận chuyển

Quá 02 ngày

Không hỗ trợ đổi trả

 

CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤP NHẬN ĐỔI/TRẢ

- Sản phẩm bị lỗi do phía nhà cung cấp (sản phẩm hỏng, rách, dơ)

- Sản phẩm bị hư hại trong quá trình vận chuyển

- Sản phẩm không đúng với thông tin đơn hàng đã đặt (sai màu, sai mẫu, sai size,...)

- Sản phẩm vẫn còn nguyên nhãn, tag, box

- Sản phẩm cảm nhận không giống thông tin hình ảnh và mô tả trên website

- Sản phẩm đổi/trả phải có giá trị cao hơn với sản phẩm đơn hàng trước

- Sản phẩm chấp nhận đổi/trả phải thỏa các điều kiện đổi/trả trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận hàng

- Các trường hợp đổi/trả phải liên hệ trực tiếp với Dosiin

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỔI/TRẢ

- Sản phẩm đã thử hoặc qua sử dụng 01 lần

- Sản phẩm không còn nhãn, tag, box

- Sản phẩm bị hư hỏng từ phía khách hàng do quá trình mở sản phẩm kiểm tra

- Sản phẩm quà tặng đi kèm hoặc trong chương trình các chương trình giảm giá đặc biệt

- Các trường hợp Dosiin đồng ý đổi trả nhưng quá 07 ngày Dosiin chưa nhận lại được sản phẩm, yêu cầu đổi/trả không còn hiệu lực

- Các sản phẩm yêu cầu đổi/trả quá 02 ngày

- Sản phẩm không phải mua từ Dosiin

- Các trường hợp đổi/trả không liên hệ trực tiếp với Dosiin

- Các trường hợp đã chấp nhận yêu cầu đổi trả nhưng trong vòng 3 ngày bên vận chuyển không nhận lại đươc hàng. Yêu cầu đổi/trả sẽ không còn hiệu lực

QUY ĐỊNH VỀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỔI/TRẢ

 

SẢN PHẨM LỖI (TỪ PHÍA NHÀ CUNG CẤP)

SẢN PHẨM KHÔNG LỖI

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỔI/TRẢ

Khách hàng được miễn phí phí vận chuyển

Khách hàng trả phí vận chuyển

LƯU Ý

- Trường hợp còn sản phẩm để đổi: Dosiin tiến hành đổi mới hoặc giao lại sản phẩm đúng với thông tin đơn hàng
- Trường hợp không còn sản phẩm để đổi: Dosiin tiến hành hoàn tiền theo hình thức Dosi Point (*) vào ngay tài khoản thành viên của khách hàng (giá trị tương ứng với sản phẩm)

- Hoàn lại Dosi Point (*) (giá trị tương đương sản phẩm) vào ngay tài khoản thành viên của khách hàng
- Khách hàng đặt lại đơn hàng với sản phẩm muốn đổi

 

(*)=Dosi Point:
- Điểm thưởng được dùng để trừ trực tiếp vào hóa đơn Thanh toán tại Dosiin.
- 1000 Dosi Point tương đương 1000 VND
- Bạn sử dụng điểm thưởng như sau:
+ Bước 1: Kiểm tra điểm thưởng bạn đang có tại mục Tài khoản > Điểm của bạn
+ Bước 2: Bấm Đặt hàng để đến cửa sổ Thanh toán cuối cùng
+ Bước 3: Tại cửa sổ Thanh toán > nhập số điểm bạn muốn dùng.
*Lưu ý: chỉ có thể áp dụng 1 trong 2 hình thức: điểm thưởng hoặc mã giảm giá

CÁCH THỨC ĐỔI/TRẢ

B1: Kiểm tra sản phẩm trong vòng 2 ngày nếu phát sinh vấn đề phải thao tác ngay trên hệ thống bao gồm App và Website, Hoặc liên hệ ngay với CSKH của Dosiin

B2: Hoàn tất form yêu cầu đổi trả, gồm thông tin sản phâm lỗi và hình ảnh/clip ngoại quan hiện tại của sản phẩm

B3: Bấm Hoàn tất và CSKH Dosiin sẽ xác thực yêu cầu đổi trả của bạn và tiến hành các bước tiếp theo

THỜI GIAN HOÀN TRẢ SẢN PHẨM; HOÀN TIỀN VÀ HOÀN DOSI POINT

THỜI GIAN HOÀN TRẢ SẢN PHẨM:

- Dosiin sẽ cho đơn vị vận chuyển thu hồi sản phẩm trong vòng 03 ngày kể từ ngày yêu cầu được xác nhận

- Sản phẩm phải trở về kho Dosiin trong vòng 07 ngày

- Sau khi kiểm tra và xác nhận thông tin sản phẩm

  +Trường hợp có sản phẩm đổi: Thời gian hoàn trả lại khách hàng sẽ là từ 03-05 ngày

  +Trường hợp không có sản phẩm đổi: Hoàn điểm

THỜI GIAN HOÀN ĐIỂM, HOÀN TIỀN:

Kể từ ngày các thông tin về sản phẩm đã được xác nhận

- Hoàn điểm: 03 ngày hoàn trực tiếp vào tài khoản thành viên của khách hàng

Gắn thẻ