Chính Sách Thanh Toán

Chính sách thanh toán

  1. Thanh toán đối với Khách Hàng

Khách hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán trên sàn TMĐT dosi-in.com bao gồm:

  • Cách 1: Thanh toán sau (COD – thanh toán bằng tiền mặt):

Bước 1:

Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên Dosi-in.com

Bước 2:

Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt khi giao hàng

Bước 3:

Bộ phận vận chuyển của Dosiin hoặc Nhà vận chuyển do Dosiin chỉ định giao hàng

Bước 4:

Người mua nhận hàng và thanh toán.

  • Cách 2: Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Bước 1:

Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên dosi-in.com

Bước 2:

Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán thẻ

Bước 3:

Người mua tiến hành thanh toán thông qua ngân hàng và chuyển vào tài khoản ngân hàng của Dosiin.

Bước 4:

Bộ phận vận chuyển của Dosiin giao hàng

Bước 5:

Người mua nhận hàng.

Lưu ý: Đối với voucher/phiếu khuyến mại, người mua có thể lựa chọn nhận E-voucher, hình thức thanh toán COD hoặc thanh toán qua ngân hàng, sau khi hoàn tất thanh toán, mã sử dụng voucher/phiếu khuyến mại sẽ được gửi tới người mua qua email hoặc điện thoại.

Khi Nhà Bán hàng tham gia vào sàn thương mại điện tử dosi-in.com thì theo chính sách hoạt động của sàn mà có thể hiểu Quyền sở hữu đối với Hàng hóa vẫn thuộc Nhà Bán Hàng cho đến khi được giao đến tay Khách hàng, và Dosiin sẽ nắm giữ tất cả các khoản thanh toán từ Khách hàng thay cho Nhà Bán hàng, và sẽ chuyển số tiền đó cho Nhà Bán hàng sau khi đã khấu trừ Phí dịch vụ (nếu có) tại Hợp đồng đã ký kết cho phép Dosiin thu tiền của Khách Hàng sau đó thanh toán cho bên bán hàng. Đây là hoạt động theo thỏa thuận và được sự chấp thuận của các bên.

  1. Đối với thanh toán qua cổng VNPT EPAY
  • Hạn mức tối đa là 40.000.000 đ/giao dịch
  • Tối đa 3 giao dịch/thẻ/ngày
  1. Thanh toán giữa Nhà Bán Hàng và Ban quản lý Website

Thời gian thanh toán, hình thức thanh toán giữa Nhà Bán Hàng và Sàn TMĐT Dosiin sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng hợp tác (Hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử) đã được ký kết giữa Nhà Bán hàng và Dosiin.

Hình ảnh minh họa các cách thức thanh toán trên website dosi-in.com

phuong_thuc-hanh-toan-dosiin_com.png

Gắn thẻ