Đậm là một thương hiệu túi - phụ kiện được thiết kế tại Sài Gòn - vùng đất của sự giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ văn hoá Tây phương, sản phẩm của Đậm dành riêng cho các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống năng động và giàu nhịp điệu.

 

Đậm xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng mỗi ngày, theo đuổi tinh thần đơn giản nhưng không đơn điệu. Dành tâm trí quan sát người trẻ và bồi đắp chiều sâu thương hiệu, mỗi sản phẩm ra đời là sự cộng hưởng giữa cá tính người dùng và cái tôi của người thiết kế. 

 

Đậm là chiều sâu của mỗi suy nghĩ, sự đào sâu vấn đề mình muốn nói. Bằng sự lưu tâm những giá trị đương thời, bằng tinh thần tươi mới của lớp trẻ sáng tạo, Đậm trân trọng lưu trữ và lan truyền văn hoá đường phố qua những câu chuyện sẽ kể. 

... Xem thêm

Sản phẩm của nhà cung cấp(Sản phẩm tìm thấy: 30)

430,000 VND
430,000 VND
430,000 VND
430,000 VND
430,000 VND
450,000 VND
450,000 VND
450,000 VND
450,000 VND
450,000 VND
270,000 VND
270,000 VND
270,000 VND
270,000 VND
270,000 VND
360,000 VND
360,000 VND
360,000 VND
360,000 VND
360,000 VND
430,000 VND
430,000 VND
430,000 VND
430,000 VND
430,000 VND
540,000 VND
540,000 VND
540,000 VND
540,000 VND
540,000 VND