DAVIES - Khăn Bandana Khổ Vuông Làm áo Yếm, Quàng đầu, Tạo Kiểu - Flex Bandana