Domba High Point Hg (white/hologram) [h-9019] - Dosi-in.com
DOMBA

DOMBA HIGH POINT HG (WHITE/HOLOGRAM) [H-9019]

850,000
Mô tả :
- Nơi sản xuất: Hàn Quốc

[DOSIIN APP 30%]

Từ ngày 16/04/2021 đên 31/05/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Chỉ Áp dụng trên App Dosi-in

- Số lượng mã có hạn

[FREESHIP APP]

Từ ngày 16/04/2021 đên 31/05/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Chỉ Áp dụng trên App Dosi-in

- Áp dụng cho các đơn hàng từ 200K

DOMBA Size Chart

 

z1854101733700_1d865fef10ff580cc9f63775a

z1854101742296_1293031c287db27779039514f

z1854101736519_8f10ee0a3f610a9858ea040dd

DOMBA Size Chart