GIỎ HÀNG

Bạn chưa có sản phẩm nào trong Giỏ Hàng.

[HaV] Oversized Tee
[HaV] Oversized Tee
[HaV] Oversized Tee
[HaV] Oversized Tee
[HaV] Oversized Tee
[HaV] Oversized Tee
[HaV] Oversized Tee
[HaV] Oversized Tee
GEKKO SAIGON

[HaV] Oversized Tee

350,000
+

[DOSI_NEW_MEMBER]

Mã giám giá cho thành viên mới.
Copy

[FREESHIP]

Từ ngày 27/11/2020 đến 30/11/2020
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Áp dụng cho tất cả các đơn hàng từ 99K trở lên cùng Brand

[NOV30]

Từ ngày 01/11/2020 đên 30/11/2020
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Cho đơn hàng từ 500K trở lên cho mỗi Nhà Cung Cấp

[NOV20]

Từ ngày 01/11/2020 đên 30/11/2020
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Cho đơn hàng từ 350K trở lên cho mỗi Nhà Cung Cấp

[NOV10]

Từ ngày 01/11/2020 đên 30/11/2020
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Cho đơn hàng từ 250K trở lên cho mỗi Nhà Cung Cấp

GEKKO SAIGON Size Chart

Size Vòng ngực (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
XS 58 1m50 - 1m59 45 - 55
S 68 1m60 - 1m70 50 - 70
M 62 1m71 - 1m78 55 - 75
L 64 1m78 trở lên trên 75kg
  - - -
  - - -
  - - -

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-655

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-655

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-656

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-655

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-655

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-656

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-656

dosiin-gekko-saigon-havoversized-tee-656