Hoodie Zip Kéo Khóa Chữ M Bướm Gardian - MVR25022106 - đen