Hoodie Zip Kéo Khóa Logo Chữ Ký Mvr Dạ Quang - MVR25022114 - đen