Hoodie Zip Kéo Khóa Logo Chữ Ký Mvr Nhũ Vàng - MVR25022113 - đen