Hoodie Zip Kéo Khóa Logo Chữ Ký Mvr Phản Quang 7 Màu - MVR25022112- đen