Hoodie Zip Kéo Khóa Logo Hè Maverick Xương Rồng MVR12032103