Hoodie Zip Kéo Khóa Logo MVR Maverick Nhũ Vàng - MVR25022111- đen