Hoodie Zip Kéo Khóa Logo MVR Maverick Phản Quang 7 Màu - MVR25022110- đen