Hoodie Zip Kéo Khóa Logo Summer Xương Rồng Xanh MVR12032102