JACKET ANORAK REFLECTIVE WHITE
JACKET ANORAK REFLECTIVE WHITEJACKET ANORAK REFLECTIVE WHITEJACKET ANORAK REFLECTIVE WHITE
SLY

JACKET ANORAK REFLECTIVE WHITE

480,000
Mô tả :
- Mô tả sản phẩm: JACKET ANORAK REFLECTIVE WHITE
- Nơi sản xuất: Sly - Việt Nam
- Chất liệu: Dù
- Hình in: in mực phản quang
-
- Khuyến cáo: giặt bằng tay và vò nhẹ nơi vị trí có hình in