Shop Karihada - Dosiin - Street Style Vietnam - Phong Cách Đường Phố

[KARIHADA] - Local brand sẽ định nghĩa lại cụm từ “Gangster Vibe” cùng những sản phẩm có 1 - 0 - 2 của mình !

Hãy trải nghiệm và cố gắng đừng bất ngờ đến mức phải thốt lên : “ Damn....” “You choose your clothes, You choose your vibe and your life! ” [KARIHADA]

- Designed by Taeseung Lee

... Xem thêm

    Sản phẩm của nhà cung cấp(Sản phẩm tìm thấy: 16)