Cửa Hàng Chính Hãng Karihada - Dosi-in.com: Sàn TMĐT Thời Trang Lớn Nhất Việt Nam

[KARIHADA] - Local brand sẽ định nghĩa lại cụm từ “Gangster Vibe” cùng những sản phẩm có 1 - 0 - 2 của mình !

Hãy trải nghiệm và cố gắng đừng bất ngờ đến mức phải thốt lên : “ Damn....” “You choose your clothes, You choose your vibe and your life! ” [KARIHADA]

- Designed by Taeseung Lee

... Xem thêm

  Sản phẩm của nhà cung cấp(Sản phẩm tìm thấy: 16)

  Virus_HD_3002

  Virus_HD_3002

  336,000 ₫420,000 ₫-20%
  Oops_I_did_it_again_HD_3001

  Oops_I_did_it_again_HD_3001

  336,000 ₫420,000 ₫-20%
  The_Fugitive_LS_2006

  The_Fugitive_LS_2006

  304,000 ₫380,000 ₫-20%
  Animals_LS_2005

  Animals_LS_2005

  304,000 ₫380,000 ₫-20%
  Robbery_game_LS_2004

  Robbery_game_LS_2004

  304,000 ₫380,000 ₫-20%
  Virus_LS_2003

  Virus_LS_2003

  312,000 ₫390,000 ₫-20%
  Oops_I_did_it_again_2002

  Oops_I_did_it_again_2002

  312,000 ₫390,000 ₫-20%
  UFO_2001

  UFO_2001

  304,000 ₫380,000 ₫-20%
  The_fugitive_1007

  The_fugitive_1007

  288,000 ₫360,000 ₫-20%
  Animals_1006

  Animals_1006

  288,000 ₫360,000 ₫-20%
  Robbery_game_1005

  Robbery_game_1005

  288,000 ₫360,000 ₫-20%
  Virus_1004

  Virus_1004

  288,000 ₫360,000 ₫-20%
  Opps_I_did_it_again-1003

  Opps_I_did_it_again-1003

  304,000 ₫380,000 ₫-20%
  UFO_1002

  UFO_1002

  288,000 ₫360,000 ₫-20%