Khăn Vuông Bandana Local Brand Clownz Z SGS, Nhiều Màu, Họa Tiết Joke Checkerboard