LVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREY
LVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREYLVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREYLVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREYLVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREYLVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREYLVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREY
LEVENTSChưa được xác thực Dosiin

LVS SWEATER 0.5 FLORAL / GREY

490,000

Sản Phẩm chia làm 3  size chính :

Size 1 : Chiều Cao Từ 1m55 , Cân Nặng 55 kg

Size 2 : Chiều Cao từ 1m60 -  1 m 70, Cân Nặng Dưới 70 kg

Size 3 : Chiều Cao từ 1m65-  1m75 , Câng Nặng Dưới 90 kg

z2580563308717_6a4b82edc194dfe6173cc881b