MACLENDI ra đời vào ngay ngày đầu tháng 12 năm 2019. Cái tháng mà những cơn gió đầu đông bắt đầu ùa về mang hơi lạnh len lỏi vào những con đường ngỏ phố. MACLENDI sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng và phong cách nhất để sưởi ấm các tín đồ của Streetwear.
Tên MACLENDI được đặt theo câu thường nói của Founder với giới trẻ rằng " Cứ mặc lên đi, Cứ phong cách đi "
... Xem thêm
  1. [2021DOTPHAT - 21K] Áp dụng cho đơn hàng từ 250K
  2. [DOSI_NEW_MEMBER -5%] Áp dụng cho thành viên mới