MAGAZINE
STREET FASHION
DOSI FEED
NEWS
E-MAGAZINE
BRAND
EDITOR's PICK
SHOPPING ISSUE
DOSI-MIX
Trần Dũ Hân / 19 / Student / trnduhan
Nguyễn Bảo Hưng / 18 / Student / hungb.nguyn
Bá Tùng / 22 / Freelance Model / swuzz22
Nguyễn Ông Thiên Phú / 21 / Freelance Model / peter.thienphu
Phan Công Tuấn Anh / 19 / Freelance Model / tuananhh18_
Minh Quang / 24 / Studio owner & Artist / poy_oo
Nguyễn Thuỳ Lâm / 20 / Student / thlaam
Vũ Tiến Đạt / 35 / Shop Owner / huchiwara85
Aric Phạm / 20 / Freelance Model / __aricp
Lưu Ngọc Linh Chi / 22 / Student / lnlc.lgchixxi
Ngô Quốc Thanh / 22 / Student / thanhngo.zeus
Trần Thạnh / 23 / Freelance Model & Barista / ttranthanhh
Nguyễn Quí Quang Trường / 20 / Store Manager / quiquangtruong
Nguyễn Kỳ/ zaro_nguyen/ 27/ Freelancer
Trần Khắc Sơn/ 17/ Tattoo Artist/ kris.snhi
Long/ 22/ student/ longpopper
Trần Ngọc Nhân Hiếu/ 31/ Fashion/ nhanhieuu
Phạm Ngọc Quỳnh/ 21/ Student/ quynhnnc
Phan Nguyễn Viết Tuấn/ 17/ Student/ tn_tuanphan1004
Huy Tran/ 32/ Co-Director of PfalztheaterTanz/ huyttran
Bùi Trúc Linh / 20 / Freelance Model / linlinbui
Châu Anh Lê / 22 / Freelance Model / chauanhlee
Lê Bá Lộc / 23 / Store Manager / locisme
Lê Hoàng Phú / 21 / White Collar Employee / tucull
Ngô Hưng Tuấn / 25 / Model Stylist / ei.not
Nguyễn Cẩm Nhy / 19 / Student / cemnhy
Nguyễn Minh Khôi / 22 / Student / mkhoii_
Quang Bùi / 24 / Photographer / quangbui301
Trân Đinh / 24 / Freelance Model / 792td_
Nguyen Le Phat / 21 / Dancer & Freelance Model / ph.hyun
Tran Thi Thuy Duong / 19 / Student / 5unnii
Quynh Wiwi / 22 / Student & Fashion Blogger / wiwi_win
Tung Anh / 22 / Stylist / toanhnevermind
Ly Quoc Dat / 17 / Student / lgdal_
Nhu Y / 19 / Freelance Model / xixlindzxe
Do Thu Huong / 17 / Student / huwn2512 1
Truong Quoc Khanh / 20 / Student / h.awl
Nguyen Thanh Tung / 18 / Student / _10thang10
Nguyen Hoang Sang / 19 / Student / callmegnas
Luong Que Tran / 18 / Student / wetran.l
Tran Thanh / 23 / Freelance Model & Barista / ttranthanhh
Nguyen Thi Phuong Uyen / 20 / Freelance Model & Student / xoan_dien
Quang Bui / 24 / Photographer / quangbui301
Nguyen Hoang Vu / 17 / Student / anthony_dipk
Destiny / 20 / Student / dxztiny
Minh Quan / 19 / Student / otcmn_hiiem
Truc Anh / 20 / Student / nigumball
Bui Truc Linh / 20 / Freelance Model/ linlinbui
Che Kim My Chau / 20 / Shop Owner / mycheuu
Nguyen Dinh Minh / 21 / Student / mengg64
Ngo Hung Tuan / 25 / Model & Stylist / ei.not
Nguyen Minh Khoi / 22 / Student / mkhoii_
Bao Huy / 17 / Freelance Model / hibizzz
Dang Ngoc Quoc Nhut / 19 / PUBG Gamer & Freelance Model / cent.d
Dinh Manh Hung / 22 / Chef / hmd219_
Trinh Bao Vy / 21 / Businesswoman / trbaovy
Sylvia Nguyen / 17 / Student / s0ulvia
Cong Tranh / 20 / Student / 1uvee_
Tran Dinh / 23 / Freelance Model / 792td__
Ho Van Hau / 16 / Student / pow_wety
Nguyen Viet Tien / 19 / Student / ngvietien
Bui Minh Hieu / 18 / Freelance Model / m.hziaaaaaa
Thai Hong Pham / 19 / Student / @thaihong
Huynh Tram / 23 / Actress / @dv_huynhtram
Nguyen Hung / 17 / Student / @hngg_17
Lam Khang / 22 / Student / @khang_cv
Hoang Dai / 23 / Student / @_trhdd
Le Nhat Bao / 23 / Student / @yong.su_
Nguyen Duc / 21 / Student / @ducduc188
Nguyen Quang Vinh / 19 / Student / @jaxberr
Raven Ho / 20 / Student / @raven_ho
Tam Minh Vo / 16 / Student / @tamdonkingg
Tran Thanh / 21 / Student / @leonstay_louis
Vu Ky Nam / 25 / Fashion Content Writer / @ykk.hkk
Nguyen Ngoc Nguyen Hieu / 23 / Student / @nguyenhieu.sgn
Lai Quoc Hung/ 20 / Student / @_imhung
Le Ba Loc / 20 / Student / @_locisme
Manh Cuong Pham / 22 / Student / @cuongxfamn
Nguyen Cam Nhy / 19 / Student / @cemnhy