BUNNY HILL CONCEPT

MARTINI HOODIE GRAY

420,000

[DOSI_NEW_MEMBER]

Mã giám giá cho thành viên mới.
Copy

[ANCHOI30 - 30K]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Áp dụng cho các đơn hàng từ 380K, Giảm tối đa 30K

- Số lượng mã có hạn

[ANCHOI20 - 5%]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Giảm tối đa 20K

- Số lượng mã có hạn

BUNNY HILL CONCEPT Size Chart

Size M (Ngang 59 - Dài 67cm)
Fit Người 40kg - 60kg 1m5 - 1m65
Size L (Ngang 60 - Dài 72cm)
Fit Người 60kg - 75kg 1m65 - 1m8

dosiin-bunny-hill-concept-martini-hoodie

dosiin-bunny-hill-concept-martini-hoodie

dosiin-bunny-hill-concept-martini-hoodie

dosiin-bunny-hill-concept-martini-hoodie

BUNNY HILL CONCEPT Size Chart

Size M (Ngang 59 - Dài 67cm)
Fit Người 40kg - 60kg 1m5 - 1m65
Size L (Ngang 60 - Dài 72cm)
Fit Người 60kg - 75kg 1m65 - 1m8