GOLDIE VIETNAM

MACHINERY CERBERUS TSHIRT | V2.0

350,000

[DOSI_NEW_MEMBER]

Mã giám giá cho thành viên mới.
Copy

[ANCHOI30 - 30K]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Áp dụng cho các đơn hàng từ 380K, Giảm tối đa 30K

- Số lượng mã có hạn

[ANCHOI20 - 5%]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Giảm tối đa 20K

- Số lượng mã có hạn

GOLDIE VIETNAM Size Chart

SizeChiều dài (cm)Chiều rộng (cm)

M

7056

L

7458

XL

7860

XXL

8262

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

dosiin-goldie-vietnam-mcnry-cerberus-v-5

GOLDIE VIETNAM Size Chart

SizeChiều dài (cm)Chiều rộng (cm)

M

7056

L

7458

XL

7860

XXL

8262