QUYỀN LỢI THEO HẠNG MỨC THÀNH VIÊN

1,000 ĐIỂM DOSI = 1,000 VNĐ

- Khi thực hiện giao dịch hoặc đăng nhập tại website dosi-in.com khách hàng đã đăng kí thành viên sẽ được tự động tích điểm Dosi.

- Điểm Dosi có giá trị như tiền mặt, sử dụng để mua sắm tại dosi-in.com.

- Thành viên sẽ nhận 1000 Điểm Dosi khi đăng nhập mỗi ngày.

- Điểm tích sẽ được tính dựa theo xếp hạng thành viên.


HẠNG THÀNH VIÊNTỔNG GIÁ TRỊ MUA HÀNG (VNĐ)% TÍCH ĐIỂM
Lv1. Rookie0 - 499,9991%
Lv2. Bronze500,000 - 1,999,9991%
Lv3. Silver2,000,000 - 4,999,9992%
Lv4. Gold5,000,000 - 9,999,9992%
Lv5. Diamond10,000,000 - 19,999,9993%
Lv6. PlatinumTừ 20,000,0005%
GÓI COUPON THEO HẠNG MỨC THÀNH VIÊN
GÓI COUPONHẠN SỬ DỤNGROOKIEBRONZESILVERGOLDDIAMONDPLATINUM
Coupon hàng tháng1 tháng
Coupon áp dụng cho
50 sản phẩm Best Selling
1 tháng
Coupon áp dụng cho
20 nhãn hàng Best Selling
1 tháng
Coupon
chương trình & sự kiện
Thời hạn của
chương trình & sự kiện
Coupon
theo nhãn hàng
Thời hạn của
chương trình & sự kiện
Coupon
đặc biệt từ Dosiin
Thời hạn của
chương trình & sự kiện

- Lưu ý: Giá trị mã coupon giảm giá sẽ tăng tương ứng với hạng mức thành viên.

- Các gói coupon chỉ được áp dụng cho các sản phẩm nguyên giá.

- Các điều kiện áp dụng kèm theo sẽ được thông báo tùy theo chương trình

Quyền lợi theo hạng mức thành viên
ROOKIEBRONZESILVER
Hạng điểm0 - 499,000 VNĐ500,000 VNĐ - 1,999,999 VNĐ2,000,000 VNĐ - 4,999,999 VNĐ
Quyền lợi mua sắm

- Tích điểm Dosi 1% trên giá trị đơn hàng

- Nhận gói coupon giảm giá hàng tháng tương ứng với quyền lợi Dosi Rookie

- Tích điểm Dosi 1% trên giá trị đơn hàng

- Giảm thêm 1% trên giá trị đơn hàng

- Nhận gói coupon giảm giá hàng tháng tương ứng với quyền lợi Dosi Bronze

- Tích điểm Dosi 2% trên giá trị đơn hàng

- Giảm thêm 1% trên giá trị đơn hàng

- Nhận gói coupon giảm giá hàng tháng tương ứng với quyền lợi Dosi Silver

GOLDDIAMONDPLATINUM
Hạng điểm5,000,000 VNĐ - 9,999,999 VNĐ10,000,000 VNĐ - 19,999,999 VNĐTừ 20,000,000 VNĐ
Quyền lợi mua sắm

- Tích điểm Dosi 2% trên giá trị đơn hàng

- Giảm thêm 2% trên giá trị đơn hàng

- Nhận gói coupon giảm giá hàng tháng tương ứng với quyền lợi Dosi Gold

- Tích điểm Dosi 3% trên giá trị đơn hàng

- Giảm thêm 3% trên giá trị đơn hàng

- Nhận gói coupon giảm giá hàng tháng tương ứng với quyền lợi Dosi Platium

- Tích điểm Dosi 5% trên giá trị đơn hàng

- Giảm thêm 3% trên giá trị đơn hàng

- Nhận gói coupon giảm giá hàng tháng tương ứng với quyền lợi Dosi Diamond

- Điểm Dosi được sử dụng cho tất cả các sản phẩm tại dosi-in.com nhưng không được vượt quá 10% giá trị đơn hàng

- % giảm thêm sẽ được tự động trừ vào từng đơn hàng dựa theo hạng thành viên

- Tùy gói coupon được áp dụng hoặc không áp dụng chung với các chương trình khác

- Dosi-in.com có quyền thay đổi chính sách quyền lợi thành viên, điểm Dosi và gói Coupon mà không cần thông báo trước