NO LABEL - "KHÔNG THƯƠNG HIỆU"

Chúng tôi mong muốn mang đến cách nhìn khác biệt về thời trang rằng bản thân người sản xuất hay bản thân quần áo không làm nên thương hiệu. Một chiếc áo có thể mang đến nhiều phong cách, cá tính khác nhau, tuỳ thuộc vào người mặc nó.

Chúng tôi tin rằng chính BẠN mới là người tạo nên thương hiệu của chiếc áo. Cùng nhau chúng ta sẽ viết nên câu chuyện của những chiếc áo không thương hiệu.

Instagram: @nolabel.vn

Facebook: /nolabel.vn 

... Xem thêm
  1. [ANCHOI20 - 5%] Giảm tối đa 20k
  2. [ANCHOI30 - 30K] Giảm tối đa 30k
  3. [DOSI_NEW_MEMBER -5%] Áp dụng cho thành viên mới