Bộ Sưu Tập Nước Hoa Nam, Nữ Giá Tốt Nhất Tháng 01, 2022 Cực Chất | Tại Dosi-in