MAX

Pocket Knot Bag

170,000

[DOSI_NEW_MEMBER]

Mã giám giá cho thành viên mới.
Copy

[ANCHOI30 - 30K]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Áp dụng cho các đơn hàng từ 380K, Giảm tối đa 30K

- Số lượng mã có hạn

[ANCHOI20 - 5%]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Giảm tối đa 20K

- Số lượng mã có hạn

MAX Size Chart

Dọc 29 x Ngang 36 x Rộng đáy 14 (cm)

Dây dài 1m2

dosiin-max-pocket-knot-bagblack-10067010

dosiin-max-pocket-knot-bagblack-10067110

dosiin-max-pocket-knot-bagblack-10067210

dosiin-max-pocket-knot-bagblack-10067310

MAX Size Chart

Dọc 29 x Ngang 36 x Rộng đáy 14 (cm)

Dây dài 1m2