Quần Đùi Nam Kaki 4B Essential , Vải Kaki Co Giãn Nhẹ QD002890, SOMEHOW