Quần Jean Nam INF Space Tags , Chất Denim Co Giãn Dày Dặn , QJ003420,SOMEHOW