Reflective Logo Tee ( Neon )Reflective Logo Tee ( Neon )Reflective Logo Tee ( Neon )Reflective Logo Tee ( Neon )
FUONERO CLUB

Reflective Logo Tee ( Neon )

280,000295,000
-5%

[DOSI_NEW_MEMBER]

Mã giám giá cho thành viên mới.
Copy

[ANCHOI30 - 30K]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Áp dụng cho các đơn hàng từ 380K, Giảm tối đa 30K

- Số lượng mã có hạn

[ANCHOI20 - 5%]

Từ ngày 01/01/2021 đên 01/31/2021
Điều kiện
Copy

- Áp dụng cho thành viên Dosi-in.com

- Giảm tối đa 20K

- Số lượng mã có hạn

FUONERO CLUB Size Chart

Size M: dài 70, rộng 54 Size L: dài 73, rộng 57 Size XL: dài 76, rộng 60

neon.jpg

dosiin_fuoneroclub_1_yfbn-bz.jpg

.neon.jpg

dosiin_fuoneroclub_2h_soxn-nq.jpg

 

 

FUONERO CLUB Size Chart

Size M: dài 70, rộng 54 Size L: dài 73, rộng 57 Size XL: dài 76, rộng 60