Reflective Tee/Black
Reflective Tee/BlackReflective Tee/BlackReflective Tee/BlackReflective Tee/BlackReflective Tee/BlackReflective Tee/BlackReflective Tee/Black
TSUNChưa được xác thực Dosiin

Reflective Tee/Black

315,000350,000
- 10%

Dạ đây là size sản phẩm bên shop ạ:

- Size S: Dưới 1m59 - Dưới 50kg

- Size M: Từ 1m6 -> 1m69 - Từ 51kg -> 69kg

- Size L : Từ 1m7 -> 1m75 - Từ 70kg -> 79kg

- Size Xl: Trên 1m7 - Từ 80kg - 100kg