Một Saigon Local Brand được thành lập vào tháng 3 năm 2019 phản ảnh những trải nghiệm nghệ thuật trong từng sản phẩm. ELIT® được thành lập với tiêu chí về sự hoàn mỹ trong thiết kế, biến tấu những tính chất đặc trưng của văn hóa và thổi hồn vào những sản phẩm đương đại.

... Xem thêm
  1. [2021DOTPHA - 21K] Áp dụng cho đơn hàng từ 250K
  2. [DOSI_NEW_MEMBER -5%] Áp dụng cho thành viên mới

Sản phẩm của nhà cung cấp(Sản phẩm tìm thấy: 15)