Sao Việt Nô Nức Làm đẹp Cùng Khẩu Trang Khi Tham Dự Tuần Lễ Thời Trang Quốc Tế