Simple Carry B2B01
Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01Simple Carry B2B01
SIMPLE CARRY

Simple Carry B2B01

495,000550,000
- 10%
Mô tả :
- - Kích thước: 40.5 x 29 x 11 cm.- Trọng lượng: 0.85 kg.- Tải trọng tối đa: 25 kg.

SIMPLE CARRY Size Chart

- Kích thước: 40.5 x 29 x 11 cm.- Trọng lượng: 0.85 kg.- Tải trọng tối đa: 25 kg.

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-105

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-105

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-105

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-105

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-115

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-115

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-115

dosiin-simple-carry-simple-carry-b-b-115