Soobin Chi Hơn 1 Tỷ đồng đầu Tư Cho Khoản Phục Trang Hàng Hiệu Trong MV Mới