KEEP MOVING FORWARD

Verus là Local Brand chuyên sản xuất những chiếc wristbands mang thông điệp;

Tất cả sản phẩm của Verus đều là phiên bản sưu tập (Collector Edition) - với số lượng giới hạn và được đánh số thứ tự riêng biệt.

... Xem thêm